Storegga Entreprenør krever fortjenesten

Storegga Entreprenør vil kreve beregnet fortjeneste av et avvist anbud til Forsvarsbygg på over 40 millioner kroner.

KREVER: Storegga Entreprenør og dfaglig leder Eivind Olsen vant fram i klagen til Kofa. Nå krever de at Forsvarsbygg dekker fortjenetsen de ville fått etter at Forsvarsbygg urettmessig avviste deres anbud. Storeggas anbud på de tre leilighetsbyggene med 24 boliger samt garasjer var på over 40 millioner kroner.   Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

BARDUFOSS: Storegga Entreprenør klagde Forsvarsbygg inn for Kofa (klagenemnda for offentlige anskaffelser) og fikk medhold. Nemnda mener Forsvarsbygg har begått brudd på regelverket ved å avvise et anbud fra Storegga Entreprenør.

Nå vil entreprenørbedriften kreve fortjenesten av anbudet de mistet da anbudet ble avvist. Dette skjedde i fjor.

– Vi er godt fornøyd med å ha fått medhold i denne saken. Hvor stor sum vi mener vi har tapt i fortjensten ønsker jeg ikke å uttale meg om, sier daglig leder i Storegga Entreprenør, Eivind Olsen til Folkebladet.

Han henviser i stedet til at deres anbud lå i overkant av 40 millioner kroner.

Bygge boliger

Saken dreiser seg om en anbudskonkurranse om bygging av 24 boliger fordelt på tre leilighetsbygg, samt garasjer, til en verdi av over 40 millioner kroner på Vilje på Bardufoss.

Tre av de fire anbudene som kom inn ble avvist fordi Forsvarsbygg mente de ikke oppfylte kravspesifikasjonene. Storegga Entreprenør ble tildelt kontrakten. I etterkant ombestemte Forsvarsbygg seg og hevdet at heller ikke Storegga Entreprenør oppfylte kvalifikasjonskravet.

Dette godtok ikke Storegga. De mente de hadde framlagt den dokumentasjonen som var etterspurt, blant annet gjennom erfaring med tilsvarende prosjekt både på Bardufoss og på Skjold.

Aldri avvist før

– Vi har aldri blitt avvist på en jobb tidligere. Vi legger mye arbeid ned i anbudsregning og gjør alltid en grundig vurdering om vi vil være kvalifisert før vi regner. Vi er også svært nøye med å dokumentere det som etterspørres, sier Olsen.

Mens saken har ligget til behandling i Kofa har Forsvarsbygg utlyst en ny anbudskonkurranse, men denne tapte Storegga Entreprenør. Dermed kan ikke bedriften kreve å få anbudet. I stedet krever de altså fortjenesten anbudet ville gitt.

– I vårt første brev til byggherren gjorde vi oppmerksom på risikoen de løp ved å ikke legge saken i bero inntil det ble en løsning. Da vi først ble antatt for så å bli avvist mener vi at vi skal bli stilt som om kontrakt hadde vært antatt. Det vi gjør nå er å følge opp det vi sa i det brevet, sier Olsen.

Det lyktes ikke Folkebladet å få kontakt med regionsjef for Forsvarsbygg Utvikling Nord, Erik Anders Helin, torsdag ettermiddag.