Frykter kinkig situasjon

I en uttalelse tar Lenvik Ap til orde for at slukkinga av FM-nettet utsettes.

VIL UTSETTE: Lenvik Ap og Kay-Erling Ludvigsen vil utsette slukkinga av FM-nettet. 

nyheter

FINNSNES: I desember 2017 slukkes FM-senderne i Troms og Finnmark. Da skal DAB (Digital Audio Broadcasting) ta over i stedet.

Lenvik Ap mener imidlertid at slukkinga av FM-nettet bør utsettes.

– I Troms og Finnmark er det fortsatt mange plasser hvor man ikke får noe signal via DAB, og dekninga er betydelig dårligere enn det som er med FM-nettet. Når vi da i tillegg vet at det i Norge i dag er over to millioner biler som ikke er utstyrt med DAB, samt at det er stor usikkerhet rundt dekninga av DAB til havs, så begynner det å dukke opp en del spørsmål i forhold til sikkerhet, sier Ap-leder Kay Erling Ludvigsen.

Fare for beredskapen

Et sikkerhetsmessig moment Ap-politikeren peker på er katastrofeberedskapen.

– Spesielt i vår region har vi veldig mange næringer som er avhengige av værvarselet, for eksempel i forbindelse innen fiskeri. Slik som det er nå er det usikkerhet om DAB-dekninga til havs er god nok, poengterer Ludvigsen.

Han mener også det er grunn til å se hva som skjer i nabolandene.

– Bakteppet for dette DAB-skiftet er jo den felles avtalen med Sverige, Danmark og Norge for mange år siden. Nå har imidlertid både Sverige og Danmark valgt å utsette det hele nettopp på grunn av sikkerhetsaspektet. Dermed er Norge per i dag det eneste landet som har bestemt å stenge FM-nettet. Med det i bakhodet er det ikke rart at folk er bekymret, understreker Ludvigsen.

Til kommunestyret

Ludvigsen opplyser at Lenvik Ap kommer til å fremme en uttalelse til kommunestyret 29. september, der det bes om at den planlagte slukkinga av FM-nettet utsettes til DAB-dekninga er fullt ut tilfredsstillende.

– Vi ser at debatten om dette går for fullt, og det er flere partier i stortinget – både Ap, Frp og Sp – som har stilt kritiske spørsmål til den planlagte slukkinga, sier Ludvigsen, som håper på å få med resten av komunestyret på uttalelsen.

– De aller fleste ser nok at tidsramma som er satt i forbindelse med slukkinga av FM-nettet er for brutal. Derfor håper jeg at hele kommunestyret vil være med på å presse de som skal ta beslutninga i stortinget, og på den måten bidra til at vi slipper å komme i en kinkig situasjon som går på helsa løs.