Laveste juli-ledighet siden 2008

Ikke siden i 2008 har det vært lavere arbeidsledighet i Troms i juli måned.

LEDIGHET Assisterende fylkesdirektør Bente Ødegaard i Nav kan meddele at det er åtte år siden ledigheten var så lav i juli som nå.  Foto: Lars Åke Andersen, iTromsø

nyheter

FINNSNES: Ved utgangen av juli måned er det 2.000 personer ledige i Troms, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Og det er i Bardu at ledigheten er aller lavest i Troms.

Sammenlignet med samme periode i fjor er det 170 færre ledige. Av disse er 840 kvinner og 1.160 menn, melder Nav Troms i ei pressemelding fredag.

Tredje laveste

Fylket har den tredje laveste ledighet i landet etter Sogn og Fjordane (1,7 prosent) og Oppland (1,9 prosent). For landet ligger ledigheten på 3,2 prosent, som utgjør 87.736 personer og en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor.


Nedgang i ledigheten i juli

Oslo (NTB): Sesongjusterte tall fra Nav viser at ledigheten i Norge gikk ned med 500 personer i juli måned i år.

- Nedgangen er størst for kvinner og omfatter de fleste næringer, men  særlig innen industrien er reduksjonen i kvinneledigheten stor. I fylket totalt er det størst nedgang i ledighet innen undervisning, kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid, opplyser assisterende fylkesdirektør Bente Ødegaard i Nav.

- Den gode utviklingen på arbeidsmarkedet i Nord-Troms fortsetter. Her er det 29 prosent færre ledige nå enn det var på samme tidspunkt ifjor, sier hun.

Seongvariasjon

- Normal sesongvariasjon skulle tilsi at ledigheten øker i juli fordi mange unge er ferdig med utdanning og søker jobb. At vi ikke ser dette nå, kan tyde på at næringslivet har klart å absorbere flere enn tidligere, sier Bente Ødegaard. 

- Det er fremdeles mangel på kvalifisert arbeidskraft innen de fleste næringer, blant annet sliter transportnæringen med å få tak i sjåfører. Vi ønsker at mange flere ledige fra Sørvest-landet ser nordover når de ser etter nye muligheter på arbeidsmarkedet, sier Ødegaard.

God tilgang

I tillegg til at ledigheten er lav, er tilgangen på ledige stillinger i fylket veldig bra. Per juli er det registert 613 ledige stillinger i fylket, - de fleste innen helse, pleie og omsorg og undervisning og bygg- og anleggsbransjen.

Lavest ledighet finner vi i Bardu (1,0 prosent) etterfulgt av Målselv (1,4 prosent) og Salangen og Sørreisa (begge 1,9 prosent). Høyest ledighet finner vi i Lavangen (3,5 prosent) og Berg og Nordreisa (begge 2,8 prosent).