Brøt arbeidsmiljøloven — må punge ut

Sjåførene i bedriften jobbet for mye, hvilte ikke, og fikk ikke overtidstillegg. Det må arbeidsgiveren betale dyrt for.
nyheter

FINNSNES: En transportbedrift i Midt-Troms ble for fire uker siden ilagt et forelegg på 300.000 kroner av Troms politidistrikt for brudd på en lang rekke paragrafer i arbeidsmiljøloven.

Bruddene dreier seg i hovedsak om manglende hviletid, for lange arbeidsvakter, for mye overtid og manglende overtidsbetaling.

Fikk ikke nok hviletid

Bruddene skjedde i løpet av en periode på våren og sommeren 2014, da bedriften blant annet unnlot å føre oversikt over arbeidstakernes arbeidstider og -timer.

Arbeidsgiveren brøt også bestemmelsen om at alminnelig arbeidstid ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager, ved at enkelte ansatte jobbet mer enn dette daglig i alt fra to til mer enn 34 dager.

Arbeidstakerne fikk i svært mange tilfeller heller ikke sine påkrevde elleve timer sammenhengende fri i løpet av 24 timer, og heller ikke sine 35 timer sammenhengende hvile i løpet av syv dager, men arbeidet sammenhengende i 13-15 dager.

For mye overtid

Bedriften har også brutt bestemmelsene for samlet overtid for flere ansatte, ved at flere av arbeidstakerne jobbet mer enn 25 timer overtid i løpet av 30 dager. En ansatt jobbet hele 30 timer mer overtid enn det som er tillatt i henhold til arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiveren lot også flere av sjåførene jobbe mer enn 13 timers arbeidsdag minst 36 ganger i løpet av en to måneders periode. Disse arbeidstakerne fikk heller ikke utbetalt lovpålagt 40 prosent overtidstillegg for disse timene.

I tillegg unnlot firmaet å organisere kjørernes arbeidstider slik at kjøre- og hvilebestemmelsene ble overholdt. Kontroll avdekket at kjørerne hadde unnlatt å ta lovlig pause i 45 minutter etter fire og en halv time tilsammen 13 ganger i en fire måneders periode. I samme periode ble det avdekket at arbeidstakerne daglig kjørte mer enn ni timer tilsammen ti ganger, og unnlot å avholde lovlig døgnhvile tilsammen 24 ganger. 

Firmaet kan risikere å få et nytt krav på 360.000 kroner, dersom den ikke vedtar forelegget.