Måtte stå igjen fordi ferga var full - av folk

Det var god plass til bilene på Malangsferga. På grunn av passasjerantallet måtte de likevel stå igjen i Botnhamn.

Hundre MF Helgøy kan ikke ta mer enn 104 ombord, folk ikke kjøretøy.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

BOTNHAMN: "Opplever i dag noe som jeg ikke trodde var mulig", skriver Johnny Lorentzen i et skarpt brev til Troms fylkeskommune.

21. juni opplevde han nemlig å ikke få komme med på ferga fra Botnhamn til Brensholmen. Ikke fordi det ikke var plass til flere kjøretøy på ferga, faktisk poengterer Lorentzen i brevet at det var god plass til de fire personbilene og den ene campingbilen som ble stående igjen. Disse fikk imidlertid ikke være med fordi to turistbusser hadde med seg så mange mennesker at de samlet oversteg fergas passasjerbegrensning på hundre personer.

Retter kritikk

Lorentzen er tydeligvis ikke imponert over situasjonen.

- Det virker som om Troms Fylkeskommune gjør tilbudet så dårlig som mulig i den hensikt å slippe å drive sambandet videre, skriver han.

Han avslutter sitt brev ved å vise til det miljømessige aspektet med situasjonen.

- Regner med at de fire bilene som snudde for å kjøre omlag 20 mil ekstra for å komme til Tromsø gjør godt for miljøregnskapet. Noe å tenke på?, avslutter Lorentzen.

- Uheldig at slikt oppstår

Avdelingsleder Jan Egil Vassdokken i Troms fylkeskommune bekrefter at MS Helgøy, ferga som trafikkerer mellom Botnhamn og Brensholmen, har en passasjerbegrensing på 104 personer, mannskapet inkludert.

- Dermed er det i utgangspunktet ikke så forferdelig mye vi kan gjøre med saken. Det er Sjøfartsdirektoratet som utsteder sertifikatene som bestemmer passasjerantall. Men selvfølgelig er det uheldig når slike situasjoner oppstår, og en tilbakemelding som denne er grei å få uansett, sier Vassdokken.

Han forklarer at de ikke har det store utvalget av ferger til sambandet, og derfor ikke har noe annet valg enn å bruke nettopp MS Helgøy til Malangsforbindelsen.

Et kostnadsspørsmål

- Får dere ofte klager på at folk og biler må stå igjen fordi de ikke kommer med på ferga?

- Vi leser jo om det i avisa fra tid til annen, men konkrete henvendelser eller innspill til oss i forbindelse med slike situasjoner er det faktisk ikke mange av. Det er nok ofte sånn at folk går til media med disse sakene, mener Vassdokken.

Han er heller ikke uenig i at ei større ferge kunne vært satt inn på fergesambandet i toppsesongen.

- Men for det første er det et kostnadsspørsmål i dette, og vi er begrensa til de økonomiske rammene. I tillegg er det dårlig tilgjengelighet på andre ferger. Vi har redusert antallet ferger som ligger uvirksomme til kai. Det samme har de gjort i Nordland, hvor vi tidligere har fått låne ferger, sier Vassdokken.