- Du trenger ikke pass i Norden

- Skal du reise innad i Norden, trenger du ikke pass eller nødpass.

IKKE PASS Politiet på Finnsnes har hatt stor pågang på folk som vil ha pass for å reise i Norden. Men skal du passere for eksempel denne grensestasjonen mellom Finland og Norge i Kilpis, trenger du altså ikke pass.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

FINNSNES: Det slår fungerende lensmann Roger Magnussen fast.

- Ved lensmannskontoret på Finnsnes har vi de siste dagene hatt stor pågang på søknader om nødpass og vanlig fra folk som skal reise i Norden, opplyser Magnussen.

Må ikke ha pass

Han viser til hva myndighetene har sagt om dokumenter ved reise mellom de nordiske landene:

PASSLØST Fungerende lensmann Roger Magnussen i Lenvik.  Foto: Knut Aune

- Som norsk borger må du ikke ha med deg pass om du reiser mellom de nordiske landene. Avtalen om passfrihet gjelder, men politiet anbefaler at du tar med gyldig legitimasjon.

Grunnen er at du som reisende kan bli bedt om å legitimere deg av transportører ved ombordstigning på fly, tog, buss eller båt, eller ved innsjekking på overnattingssteder. Her må reisende selv undersøke hvilke krav som stilles til legitimasjon.

Legitimasjon

Myndighetene meddeler at legitimasjonen må inneholde foto og fødselsnummer, og det må fremgå hvilket land det er utstedt i. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og fødselsnummer.


Bruker mindre penger på sommerferien

Usikker arbeidssituasjon kan være årsaken til at nordmenn kutter i feriebudsjettet for andre sommeren på rad.

Politiet anbefaler at de som har gyldig pass medbringer dette også på reiser i Norden, da dette vil lette en eventuell kontroll. Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet.

Barn

Barn som reiser sammen med sine foresatte behøver ingen egen legitimasjon, så lenge de foresatte kan vise gyldig legitimasjon.

Barn uten gyldig legitimasjon på gruppereise, som for eksempel idrettslag og skoleklasser, skal ikke nektes å reise. Det er tilstrekkelig at leder av gruppen går god for hvem barna er før de går ombord. Politiet oppfordrer barn som har pass eller annen gyldig legitimasjon om å medbringe dette, da et både forkorter ventetiden og letter kontrollen.

Passfrihet

Avtalen om passfrihet gjelder landene Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island.

- Det betyr at du ikke trenger pass for grensepassering mellom nordiske land. Du kan imidlertid bli bedt om å fremvise gyldig legitimasjon dersom indre grensekontroll innføres av et av de nevnte landene, på felles indre grense, opplyser Magnussen.