Svært lav ledighet i Troms

I Troms er arbeidsledigheten på bare to prosent.

I Troms er arbeidsledigheten på bare to prosent.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

FINNSNES: Arbeidsledighet på bare to prosent i Troms er positivt, men gjør det vanskeligere å finne fagkompetanse. NAV oppfordrer arbeidsgiverne til å tenke nytt.

Ved utgangen av mai er det 1.754 helt arbeidsledige personer i Troms. Det utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Totalt i landet er ledigheten 2,9 prosent. Bare Sogn og Fjordane og Oppland har lavere ledighet enn Troms, med henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent, skriver Nav i en pressemelding.

Hele 60,6 prosent av de helt ledige i Troms er under 30 år. Det tilsvarer 1.063 personer. Regjeringen har i en fersk stortingsmelding om NAV bedt om enda tydeligere prioritering av de yngste arbeidssøkerne.

– Vi setter store ressurser inn på å gi tidlig og tett oppfølging til ungdom, og er glade for at det satses tungt på dette også politisk, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms i pressemeldingen.

Det er fortsatt stor aktivitet og investeringsvilje blant arbeidsgiverne i alle deler av fylket. Den lave ledigheten gir likevel utfordringer med å skaffe fagarbeidere. Mange bedrifter er på jakt etter sjåfører, tømrere, rørleggere og andre fagfolk.

– I tider som dette bør arbeidsgiverne gripe sjansen til å tenke nytt når de skal rekruttere. Inkluderende rekruttering kan bli en vinn-vinn-situasjon: Arbeidsgiver gir en unik mulighet til noen som trenger det, og får samtidig tilgang til verdifull arbeidskraft og en god rekrutteringsarena, sier Stein Rudaa.

Mange jobbsøkere har lite arbeidserfaring, og ofte også helseplager. NAV har mange virkemidler til rådighet for å støtte arbeidsgivere som ønsker å gi noen en sjanse.

Storfjord og Målselv har lavest ledighet i fylket (begge 1,1 %), etterfulgt av Karlsøy (1,2 %) og Bardu (1,3 %). Høyest ledighet har Gratangen (3,9 %) og Ibestad, Lyngen og Kåfjord (alle 2,7 %)