Derfor kjøper Gigant Nordix data

Prisen for Telenor sitt oppkjøp av Nordix data som leverer fibernett til kunder langs kysten fra Tromsø, deler av Lenvik og til hele Lavangen er hemmelig.

SALT OG SMØR Etter oppkjøpet av Nordix data fortsetter de med butikken som før men nå med større muskler, forteller en fornøyd selger Leiv-Bjørn Walle. Foto: Ulf Antonsen 

nyheter

TENNEVOLL: I april godkjente konkurransetilsynet giganten Telenor sitt oppkjøp av myggen Nordix data med sete i Tromsø og Bardu.

I april godkjente konkurransetilsynet giganten Telenor sitt oppkjøp av myggen Nordix data med sete i Tromsø og Bardu.

- Ja, det stemmer, avtalen ble undertegna i mars da Telenor kjøpte opp alle aksjene, sier bardudølen Leiv- Bjørn Walle som delte selskapet sammen med Stein Tore Gustavsen som også er daglig leder. Prisen vil hverken han eller oppkjøper ut med, men han ler lett på spørsmålet om de nå er blitt rike. For et selskap der verdien på infrastrukturen mest i form av høyhastighetsfibernett står oppført med nær 21 millioner kroner, er det i hvert fall grunn til å tro at de har til både salt og smør i grøten.

Forsetter som før

Verdien i selskapet har økt dramatisk i takt med at Nordix data har bygd ut fiber i ytre deler av Tromsø med kabel langs kysten sørover, utbygging i deler av Lenvik og nå sist avtale med kommunen om utbygging i hele Lavangen. I 2011 var varige driftsmidler i selskapet satt til knappe 600 tusen kroner mot drøye 21 millioner i fjor, altså en nær førtidobling på fire år. Bankene har hatt tro på selskapet og blitt med på veksten som har medført at gjelda er økt fra knappe seks til om lag førti millioner kroner. En så kjapp vekst gir et høyt potensiale for framtidige inntekter, men har tært på likviditet og soliditeten selv om lønnsomheten( ca. 15 %) regnes som meget god.

- Vi drifter som før med alle ansatte og funksjoner, sier Walle som bedyrer at han ikke er opptatt av titler, men at han er ansvarlig for utbyggingen av fiber i selskapet.

Fortsatt sulten

- Hvorfor tror du at dere som er ei mygg ble interessante for giganten Telenor?

- He, he, du kan kalles oss for det, men vi var ei mygg de ville ha med videre, de hadde vel lagt merke til at vi fikk bygd ut mye fiber i fylket og i tillegg forsynte vi dem med nett til en del avisedes mobilmaster, særlig på yttersiden av Kvaløya, forteller Walle. Han er fortsatt sulten på å bygge ut høyhastighetsfiber rundt i fylket, gjerne i samarbeide med aktuelle kommuner.

- Vi måtte ikke selge, men med Telenor sitt tilbud, måtte vi vurdere det seriøst. Med en liten organisasjon med en stor og økende kundeportefølje gir det Nordix data sterkere trygghet for å levere tjenestene og ikke minst en bedre likviditet til å bygge ut enda mer fibernett. Walle mener at behovet for høy datahastighet vil øke betydelig og han ser en mulighet til å betjene et slikt marked.

Kraftig vekst

- Dere har hatt en kraftig vekst på kort tid med ei dobling av omsettinga fra 11 til 22 millioner kroner på fire år?

- Jeg har ikke tenkt så mye på disse tallene, men bare bygd ut, sier Walle og medgir at det har skjedd mye de siste årene etter at de bestemte seg for å satse først i ytre deler av Tromsø. Deretter både i Lenvik og Lavangen på svært kort tid med innleide entreprenører.

- Hvilken betydning vil salget få for kundene til Nordix data?

- Telenor er største aktøren i landet, jeg vil tro at dett er en trygghet for kundene. De vil kunne nyte godt av en del innholdstjenester fra dem, sier en meget fornøyd utbyggeransvarlig i Nordix data Leiv- Bjørn Walle som enda er bosatt i Bardu, sjøl om bedriften har hovedsete i Tromsø.

Telenor ser potensialet

Gjennom samarbeide med Nordix data, blant annet med kjøp av fibernett til mobilmaster i ytre deler av Tromsø, fikk Telenor kjennskap til det lille firma med høy gjennomføringskraft når det gjelder å bygge ut fiber i grisgrendte strøk i samarbeid med kommuner.

- De er en muskel for oss i Troms og ikke bare en mygg og vet hvordan de kan gjennomføre utbygginger med god kjennskap til markedet. Telenor eier fra før av mye av stamnettet på fiber i landet, men i mindre grad ut til hver husstand slik som Nordix data sitt nett, sier moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor. Når det gjelder prisen, vil heller ikke han ut med den, men sier at den er i stor grad en incentivavtale slik at mesteparten av betalingen er knyttet opp til hva Nordix data klarer å få til av fiberutbygging de neste årene.

- Hvordan vil kundene merke at dere er kommet inn på eiersida?

- Vi ønsker å levere konkurransedyktige tjenester på flere husstander enn før og gi de samme tilbudene som i de store byene. Også hele Telenor sine innholdstjenester blir letter tilgjengelig som tvkanaler, video, sky- og sikkerhetstjenester. Dette blir faset inn over tid, forteller Christensen i Telenor.