– Vi er en kraft som flytter fjell

Appellene under 1. mai-feiringen på Finnsnes hadde alle støtte til folk på flukt.

Hovedtaler: Leder i fagforbundet i Troms, Berit Rustad var dagens hovedtaler. Begge foto: Birger Caspersen 

AUF: Leder i Lenvik AUF Patrick Holmstad mente man kunne ta imot mange flere flyktninger. 

nyheter

FINNSNES: Omkring 50 tilhørere hadde funnet vegen til markeringen av 1. mai i kommunestyresalen på Finnsnes, hvor det var samling etter at toget hadde gått fra Valen klokken 11.30.

Markeringen starta med at alle reiste seg og sang ”Min tanke er fri”. Etter et innslag fra kulturskolen, fikk dagens hovedtaler Berit Rustad, leder i Fagforbundet i Troms ordet.

Fellesskap

Hun tok for seg de rettigheter man skal ha i et samfunn og snakket om frihet. Man skal ha rett til å stemme, man skal ha arbeid, man skal ha helseomsorg, man skal ha et samfunn som er et spleiselag for oss alle. Flyktninger skal tas imot med respekt og hun var ikke fornøyd med regjeringens håndtering.

- Fellesskap med alle er viktig for fagbevegelsen. Vi er en kraft som flytter fjell og det må vi nå, sa hun til slutt.

Kay Erling Ludvigsen, leder i Lenvik Arbeiderparti, tok for seg arbeidsledigheten, som ifølge han er sterkt voksende, og kommunereformen.

Han mente at mye av hensikten med reformen var å spare penger, og at refomen ikke setter folket først.

- Den går til skattelette for de rikeste, det er en skammelig politikk som føres av regjeringen, sa han.

Palestina

Dag Frøland fra SV tok for seg situasjonen i Palestina og minnet om at det er 50 år siden Israel okkuperte Vestbredden. Videre mente han at både Tyskland og Sverige tok imot flyktninger fordi de mangla arbeidskraft.

Siste appell hadde Patrick Holmstad, leder i Lenvik AUF.

Han tok også for seg flyktningsituasjonen og mente regjeringen ikke gjør det den burde for å legge forholdene til rette for flere flyktninger.

- Det er enn grense for hvor mange flyktninger man kan ta imot, men den grensen er man langt unna i Norden, sa han.

Markeringen ble avsluttet med sangen ”Ta hverandre i handa og hold”.