Kommunen vil ha innspill til arbeid

Skal legges frem i desember.

Lenvik kommune ønsker innspill til arbeidet med «kommunedelplan for sentrumsnære byområder»  Foto: Christian Unosen

nyheter

FINNSNES: Lenvik kommune ønsker innspill til arbeidet med «kommunedelplan for sentrumsnære byområder». Planen skal endelig vedtas i desember 2017, skriver Lenvik kommune på sine nettsider.

– Lenvik kommunestyre vedtok i sak 14/16 planprogram for arbeidet med «Kommunedelplan for sentrumsnære byområder». Planprogrammet er et arbeidsprogram for gjennomføring av planarbeidet, hvilke alternative utviklings- og utbyggingsretninger som skal utredes som grunnlag for en plan, hva som skal utredes og hvordan medvirkning fra befolkning, politikere, sektormyndigheter og andre, skriver kommunen.

«Kommunedelplan for sentrumsnære områder» skal være en overordna strategisk arealplan for framtidig utbygging, vern og annen bruk av arealene rundt Finnsnes sentrum. Planarbeidet er igangsatt og plan skal i henhold til framdriftsplan vedtas i desember 2017.

– Det vil også bli anledning til å komme med konkrete innspill, forslag og ønsker til arealbruk, ulike utbygginger, områder som bør sikres som framtidige friluftsområder, påpekes det fra kommunens side.