– Utrolig artig for Midt-Troms

24 kommuner i Norge er valgt ut til å ta del i en storstilt språksatsing. Fem av disse er kommuner i Midt-Troms.

SPRÅKSATSING: Dyrøy er den ene av fem kommuner i Midt-Troms som får ta del i regjeringas satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler. Bildet er av Dyrøy barnehage. Foto: Birger Caspersen  Foto: Birger Caspersen

nyheter

DYRØY: I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på regjeringas språksatsing i 2016. Av disse er 24 kommuner og tre fylkeskommuner valgt ut til såkalte språkkommuner. Samtlige språkkommuner i Troms er å finne i midtfylket - Bardu, Dyrøy, Lavangen, Salangen og Målselv.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) synes det er flott.

– Dette er utrolig artig for Midt-Troms sitt vedkommende, og det er veldig positivt at vi har en del kommuner i fylket som tar del i denne nasjonale satsinga, fastslår Gudmundsen.

Språk, lesing, skriving

Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

– Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

På nasjonale prøver i lesing høsten 2015 var 21 prosent av jentene og hele 27 prosent av guttene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået i lesing.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og mange elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi styrke arbeidet med språk og få flere elever til å lese og skrive bedre, må vi satse lokalt og vi må starte allerede i barnehagen, sier Røe Isaksen.

30 millioner

– Hvorfor er så mange kommuner i Midt-Troms valgt ut til deltakelse i denne satsinga?

– Det er vel egentlig litt tilfeldig. Det som er viktig nå er at også de andre kommunene kommer på banen og tenker gjennom hvordan også de kan legge bedre til rette for en helhetlig satsing fra barnehage og ut grunnskolen når det gjelder lesing og skriving, påpeker Kent Gudmundsen.

Rundt 30 millioner kroner er satt av til satsingen med språkkommuner.

– Hva betyr det for hver enkelt kommune?

– Hver enkelt språkkommune får ta del i et nasjonalt nettverk, og det vil bli snakk om frikjøp av personalressurser, men hvor mye det er snakk om per kommune blir nok individuelt alt etter størrelse og behov. Dette er noe Utdanningsdirektoratet kommer til å håndtere, sier Gudmundsen.