Bedre ordning enn det loven tilsier

Lenvik kommune har vedtatt bruk av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på utenlandsreise for pasienter og brukere i kommunen. Det handler om retten til å leve, ikke bare eksistere, sier utvalgsleder for helse og omsorg, Lene Miriam Sandberg.

FORNØYD: Utvalgsleder for helse og omsorg, Lene Miriam Sandberg er godt fornøyd med vedtaket som ble vedtatt.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

FINNSNES: I følge helse- og omsorgsloven skal kommunene ha tilbud om personlig assistanse i form av praktisk bistand, opplæring, organisert som personlig assistanse. Men denne loven gjelder ikke i utlandet. Det har Lenvik kommune gjort noe med, og åpner for at pasienter og brukere kan reise opptil fire uker på utenlandsreise med assistent, uten godkjennelse fra kommunen.

Enighet

– Dette handler om at vi ønsker at mennesker som er i en livssituasjon som gjør at ikke kan reise på samme måte som andre, nå skal få denne muligheten, sier Sandberg.

Til tross for et tverrpolitisk utvalg, var dette et enstemmig vedtak som utvalget for helse og omsorg stilte seg bak.

– Det er kjempeflott at politikerne klarer å enes om sånne saker. Det var ingen diskusjon, alle synes at dette var bra, sier Sandberg

Mersmak

Vedtaket gir mersmak for Sandberg, som ønsker å jobbe videre med saker som hindrer mennesker som er avhengig av hjelp, å reise på ferie.

– Vi vet i dag at det i andre kommuner er arrangert fellesturer til pensjonister, og sydentur for andre grupper også. Det er kommuner i dag som er veldig behjelpelig med å ha med hjelpepersonell på turer, ettersom man er avhengig av et apparat rundt seg, eller en tjeneste når man reiser på ferie. Som utvalgsleder ønsker jeg å se nærmere på dette.

Tidligere har slik løsning vært prøvd i andre kommuner og blitt gjennomført, ifølge Sandberg med stor suksess. Slik som i Os kommune.

– Dette forutsetter at Lenvik kommune har helsepersonell som ønsker å reise på en slik tur. Men dette er noe jeg ønsker jeg å se nærmere på, sier Sandberg.

Selv om loven sier noe annet, tillater imidlertid flere kommuner at brukere tar med assistenter på ferieopphold i utlandet. Derfor er Helse og omsorgstjenesten i ferd med å lage en ny vedtaks mal for brukerstyrt personlig assistanse.