Sopp og mugg i kirka i Salangen

Kommunen må bla opp en million kroner for å utbedre omfattende fuktskader i kirka. Gjør de ikke det kan deler av kirka bli stengt.

FUKTSKADER: Nå må fuktinntrengning stoppes og skader må utbedres i Salangen kirke for å unngå at deler av kirka stenges. Prislappen kan bli opp mot en million kroner. Formannskapet skal ta stilling til saken onsdag.   Foto: Morten Dokka

nyheter

SJØVEGAN: Onsdag får formannskapet i Salangen saken på bordet. Det er omfattende fuktinntregning som må stoppes og skader må utbedres i kirka.

Tidligere ble taket tettet, men fuktinntregning i fundament er ikke utbedret. Fuktprøver i veggene tatt våren 2015 viser at ved nedbør måler en opp mot 100 prosent fukt på innsiden av veggene. Både kledning og gulvbelegg er revet for å få luftet ut fukt. Fuktinntrengning må stoppes og en må gjenoppbygge skadede vegger, himling og kjøkkeninnredning. Det er også behov for å legge nytt gulvbelegg i kirka.

Teknisk sjef Reidar Bergi Salangen kommune forteller til Folkebladet at det nå haster med å få gjort noe.

– Vi må utbedre skader og forebygge at de kommer på nytt, sier han.

Problemet er at de ikke kan drenere på oversiden av kirka på grunn av at det ligger graver nært muren. Det betyr at kommunen velger metoden elektro-puls-system (EPS) for å stoppe fuktinntrengning i muren.

– En borrer mange hull i betongen og setter inn elektroder og setter på spenning. Da får du et spenningsfelt i veggen som stopper fukt. Det er en velkjent måte å gjøre det på, sier Berg.

– Aller helst skulle vi tetta på yttersiden, men det er ikke mulig i dette tilfelle fordi tre graver ligger for tett inntil veggen, sier han.

– Dette er prosess som har pågått i 20 år, men nå nærmer det seg et punkt det blir kritisk. Det begynner å bli mye mugg og sopp på innersiden. Da begynner det også å gå ut over dem som jobber der. Vi kan ikke ha det slik. Om vi får et positivt vedtak blir det en oppstart av dette arbeidet ganske umiddelbart, sier Berg.