Nå må du ha hunden i bånd uansett

Gjelder fra fredag.

Fra 1.april er det båndtvang for alle hunder over hele landet.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

FINNSNES: Fra 1.april er det båndtvang for alle hunder over hele landet. Dette gjelder både på fjellet, på hytta, så vel som i gaten du bor i. Det vil si at selv om det ikke er mennesker å se på en mils omkrets, må du fortsatt ha din hund i bånd.

Dette er besluttet for å kunne sikre viltet og husdyrene på best mulig måte, gjennom denne ordinære båndtvangen.

Dette sier loven:

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder, kirkegårder eller grav- og urnelunder.