400 legerapporter er borte

Den interkommunale legevakta på Finnsnes henviser årlig 1.350 pasienter til universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) men får bare 960 sykdomsrapporter (epikriser) i retur skriver Nordlys.

LEGE: Aslak Hovda Lien  Foto: Trond Sandnes

nyheter

FINNSNES: Altså er det 390 som uteblir helt. Nå har kommuneoverlege og medisinskfaglig ansvarlig Aslak Hovda Lien på legevakta sendt brev til UNN om saken, der han ber om at problemet blir tatt opp på overordnet nivå. Ifølge Lien har problemet vedvart over tid, og det har vært tatt opp flere ganger. Andelen tilsendte epikriser har riktignok økt med 50 til 70 prosent.

At sykdomsrapporten sendes til fastlege hjelper ikke legevakta. De har et eget journalsystem, uten tilgang til fastlegenes og uten rapportene stiller legevakta uten viktige opplysninger. I verste fall kan dette gå ut over pasientens sikkerhet.

- Epikrise er svært viktig informasjon for legevakta. Både som dokumentasjon av pasientforløpet, som læringsbilde for innleggende lege og får å sikre korrekte vurderinger når pasienten har behov for nye konsultasjoner på legevakta. Altså handler dette om pasientsikkerhet skriver Lien.

Avdelingsleder Magne Nicolaisen i samhandlingsavdelinga på UNN er klar over problemer, og sier Hovda Lien er helt rett i det han skriver.

- Jeg kan ikke annet enn å beklage, dette skyldes menneskelig svikt hos oss. Det dreier seg både manglende kunnskap om hvem som skal ha epikrisene, og manglende etterlevelse av prosedyrene sier Nicolaisen.

- Nylig ansatte sykehuset en egen utskrivingskoordinater som skal bidra med opplæring i disse tingene, og ifølge Nicolaisen vil opplæringa bli mer intensivert når den reviderte tjenesteavtalen er klar i april