Vil styrke kvensk språk og kultur i Troms

Fylkesrådet satser nå på et kvensk språk- og kulturløft. Med 300.000 kroner ekstra i støtte fra staten, skal det utarbeides en ny handlingsplan som særlig retter seg mot barn.

KULTURARV Willy Ørnebakk er fylkesråd for næring, kultur og helse og mener kvensk språk- og kultur er en viktig del av den nordnorske kulturarven.  Foto: Hugo Tingvoll, FNF-Troms

nyheter

FINNSNES: - Kvensk språk og kultur står veldig svakt i fylket i dag. Det er svært få som snakker språket, og det er generelt lite kjennskap til kulturen. Det må vi gjøre noe med, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap) i en pressemelding.

Fylkesrådet har nylig tatt initiativ til å få lagd en handlingsplan for kvensk språk og kultur, og har fått innvilget 300.000 kroner til prosjektet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Skaperkraft

Prosjektet skal spesielt løfte fram tiltak for barn og unge. Ambisjonen er at alle barn og unge skal ha kunnskap og bevissthet om at kvensk språk og kultur er en naturlig del av det nordnorske mangfoldet.

- Kvensk språk- og kultur er en viktig del av den nordnorske kulturarven, og den må introduseres for unge mennesker hvis den ikke skal bli borte. Unge kan bidra med både innovasjon og skaperkraft som vil gi nytt liv til det kvenske, sier Ørnebakk.

- Voksende interesse

Kvensk tilstedeværelse og bosetting er dokumentert i våre områder allerede tidlig på 1500-tallet. En helseundersøkelse utført av Universitetet i Tromsø i 1987-1988 viser at i overkant av 26 prosent av befolkningen i Nord-Troms oppgir å ha kvensk/finsk opphav.

Interessen for kvensk språk og kultur i landsdelen har vokst de siste årene, og det er utviklet flere sterke miljøer som Halti kvenkultursenter i Nordreisa, Baaski-festivalen og Storfjord språksenter. Prosjektet skal forankres godt i eksisterende kvenske institusjoner og organisasjoner i regionen.