Vil markere seg i sør

Midt-Troms ordførere tar opp kampen om arbeidskrafta med de andre byregionene i fylket. Og det skjer i sør.

KLARE: De tre Midt-Tromsordførerne er klare til kamp for sin region. F.v. Geir Inge Sivertsen (Lenvik), Marit Alvig Espenes (Dyrøy) og Nils O. Foshaug (Målselv).   Foto: Foto: Ragnvald Storvoll

nyheter

FINNSNES: Midt-Troms står sammen når deltakerne i Byregionprogrammet møtes til erfaringsutveksling på Gardermoen denne uka.

Tar opp kampen

En sterkere regional identitet er blant målene i Byregion Midt-Troms. De tre ordførerne som utgjør styringsgruppa for prosjektet, mener det er på tide at Midt-Troms tar grep for må holde på ungdommen og sørge for at flere får muligheten til å ta de utdanningene regionen har bruk for i framtida. Midt-Troms må også samlet danne motvekt til de større byene nord og sør i fylket.

- Vi står i fare for å miste ungdommene og kompetansen vi trenger for å bygge et sterkt Midt-Troms i framtida. Det er på tide å ta opp kampen om hodene og hendene vi må ha, sier de tre.

En samfunnsanalyse viser at Midt-Troms har stort sprik mellom ønsket og reell kompetanse, og at mange unge ikke vet om de vil satse på Midt-Troms i framtida.

Stå sammen

- Felles rekrutterings og integreringsstrategier kan gjøre oss mer attraktive. Først og fremst må vi stå sammen, sier de tre ordførerne.

Sammen med prosjektleder Ragnvald Storvoll og rådmann og næringssjef fra Lenvik kommune skal delegasjonen fra Midt-Troms sørge for at regionen markerer seg på den nasjonale samlingen på Gardermoen. Der skal det også avholdes egne møter med Harstadregionen og med Næringsalliansen på Fosen som er interessert i hvordan forsvarskommunene i Midt-Tromsregionen jobber for å skape næringsutvikling/ta ut effekter fra forsvarets tilstedeværelse. Dette temaet er høyst aktuelt med tanke på etableringen av kampflybasen på Ørland.