– Unisont krav fra en hel landsel

Et nytt samarbeidsforum skal sørge for å fremme det de mener er et unisont krav fra en hel landsdel om konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

UNISONT Fra venstre: nestleder i Senja Petro, Marianne Bremnes, Nina Jonassen i Petro Arctic, Ørjan Robertsen LoVe Petro, Geir-Inge Sivertsen i Senja Petro Synnøve Søndergård LO Troms, direktør i Petro Arctic Kjell Giæver og Ed Magne Torbergsen i Statoil.   Foto: Irene Lange Nordahl

nyheter

OSLO: Med intensjonen om å samle Nord-norge til et felles løft for konsekvensutredning (KU) av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har flere organisasjoer gått sammen i et nytt samarbeidsforum.

Forumet som blant andre består av Senja Petro, Olje- og gassklynge Helgeland og Petro Arctic skal etter planen jobbe for å formidle kunnskap og fakta om klimaeffekter, oljevern, sameksistens, ringvirkninger og utfordringer ved en framtidig olje- og gass aktivitet i Nordland VI, VII og Troms II.


Ser store muligheter for reiselivet i nord

Reiselivet i nord har store muligheter til å vokse videre. Men vi må bli enda flinkere på signaturprodukter, opplevelseskonsepter og markedsføring.

Samarbeidsforumet ønsker at en konsekvensutredning skal starte så snart som mulig, og senest etter stortingsvalget i 2017.

Samlet stemme

Leder i Senja Petro, Geir-Inge Sivertsen, sier til Folkebladet at man lenge har etterlyst en samlet stemme fra landsdelen og han mener at dette samarbeidet markerer at det er en unison landsdel som ønsker en konsekvensutredning.


- Jeg har stor tro på nord

- Nordnorsk industri er stadig mer konkurransedyktig, og jeg har stor tro på nord

– Vi tror og håper at denne tydelige stemmen skal gjøre såpass inntrykk og slå fast at dette er et samlet krav fra landsdelen, sier Sivertsen.

– Det er snakk om rundt 600 bedrifter som er samlet under dette samarbeidsforumet. Det høres jo slagkraftig ut?

– Ja det gjør jo det og når man også har med seg LO som er den største representanten på arbeidstakersida og NHO så understreker det at man står samlet.

Sivertsen forteller at initiativet til det nye forumet ble tatt av Petro Arctic for en tid tilbake.

– Hvordan vil dere jobbe i tida framover og hvem skal dere først og fremst jobbe inn mot?

– Det blir naturlig nok inn mot de politiske partiene, både i de tre nordligste fylkene, men også sentralt. Vi vet at partiene skal ha landsmøter og det skal lages partiprogram fram mot valget i 2017. Vi mener dette er et optimalt tidspunkt å starte opp på, sier Sivertsen.

Kunnskapsbasert

I tillegg til de nevnte organisasjonene er LO, NHO, Norsk Olje og Gass og Statoil med som observatører i dette arbeidet. Samarbeidsforumet representerer bedrifter i hele landsdelen fra Kirkenes i øst, Hammerfest i nord og til Brønnøysund i sør.

– Sammen med LO og NHO viser Samarbeidsforumet med dette initiativet at landsdelens næringsliv og arbeidstakere ønsker seg en kunnskapsbasert, og åpen dialog om hvilke fordeler og ulemper en framtidig olje og gass aktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi, sier Kjell Giæver direktør i Petro Arctic og leder av samarbeidsforumet.

Ørjan Robertsen i LoVe Petro forteller at det over flere år har vært politisk flertall i Nord-Norge for en konsekvensutredning.

– Samarbeidsforumet vil sammen med resten av landsdelen jobbe for at vi ved neste mulighet får en positiv beslutning om å gjennomføre en konsekvensutredning , sier Robertsen som er nestleder av samarbeidsforumet.

– Nord Norge blir viktigere

Statsminister Erna Solberg sa under Nord i Sør-konferansen at det økonomiske tyngdepunktet i Norge har flyttet seg nordover.

Ifølge en pressemelding understreket Solberg at det i nesten alle deler av arbeidslivet går bedre i nord enn i resten av landet, og fremhevet regjeringens satsing på forskning, kunnskap, kompetanse og samferdsel.

–Nord-Norge har de fleste ressursene. En bergenser glemmer aldri at sjømat alltid har vært en viktig eksportvare, helt siden middelalderen. Min hjemby er bygget på hardt arbeid i Nord-Norge, sa statsministeren.

Innovasjon var også på Solbergs agenda under konferansen i Oslo. Hun snakket blant annet om bedre markedsbearbeidelse og mer nyskaping i sjømatnæringen.

 – Vi ønsker økt produksjon, og har derfor lagt til rette for nye utviklingskonsesjoner i havbruket.  Det hele må være miljømessig bærekraftig.

Statsministeren slo også fast at olje og gassnæringene fortsatt vil være viktig i lang tid framover. Når det gjelder mineralnæringen, ligger de største ressursene i nord. Vi må tørre å bygge dem ut, slo hun fast.  Erna Solberg fortalte også at hun for første gang i sitt liv så en spekkhogger i sommer – på Å i Lofoten.

Reiselivsnæringen har ifølge statsministeren en stor framtid i Nord-Norge og hun uttalte at man ønsker å løfte arktisk reiseliv på Nordkalotten.

– Her trenges mer profilering og brandingfor denne landsdelen er helt unik, sa Solberg.