Benjaminprisen går til Salangen

Sjøvegan videregående skole er vinner av Benjaminprisen 2015.

FÅR PRIS Sjøvegan videregående skole er tildelt Benjaminprisen for 2015. Det er rektor Kjell Atner Giske og elevrådsleder Torunn Paulsen fornøyd med.  Foto: Privat

nyheter

SJØVEGAN: Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Innsats

Sjøvegan videregående skole får årets pris i skarp konkurranse med skoler fra hele landet.

– Det antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse, sier juryleder Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret.

Prisen overrekkes 25. januar 2016 av en statsråd fra regjeringen. Seremonien foregår på Sjøvegan videregående skole i Troms.

Sjøveganmodellen

Sjøvegan videregående skole har i over 20 år utarbeidet Sjøveganmodellen, som bygger på en grunntanke om at ungdom skal omgås ungdom på tvers av skillelinjer som for eksempel alder, fagvalg og annet.

 Elever på samme alder, fra både grunnopplæringen for flyktninger og den ordinære videregående opplæringen, møtes til felles undervisning gjennom tverrfaglige prosjekter som foregår jevnlig over tid.

- Sjøveganmodellen har gitt oss en unik mulighet til å tilrettelegge for samhandling og vennskap blant ungdom på skolen, noe som har vært et viktig bidrag til at rasisme og fremmedfrykt ikke får grobunn i lokalsamfunnet, understreker skolens rektor Kjell Arne Giske.

– En bærebjelke

I juryens begrunnelse heter det at Sjøvegan gjennom det langsiktige antirasistiske arbeid har blitt en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet i Salangen kommune. Juryen understreket også viktigheten av skolens arbeid med samisk kultur, både i grunn- og videregående opplæring gjennom samisk fagdag, og kooperasjon med prosjektet Samiske veivisere.

Årets andre nominerte skoler var Låby skole i Østfold, Ulsrud vgs i Oslo, Saupstad skole i Sør-Trøndelag og Løkenåsen skole i Akershus. Alle skolene kunne vise til et solid arbeid med inkludering og gode tiltak.