Får 400.000 kroner til fiber

Finnsæter på Senja får tilbud om høykapasitets bredbåndsnett når fylkesrådet innvilger Berg kommune 400.000 kroner til fiberutbygging.

Senjatrollet Finnsæter vil omsider få et bedre internett enn hva som foreligger i dag. Fylkesrådet innvilger Berg kommune 400.000 kroner til fiberutbygging.  Foto: Linda Pedersen

Willy Ørnebakk (Ap) er fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms. Willy Ørnebakk  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

BERG: Gjennom prosjektet «Fiberutbygging Finnsæter» vil området Finnsæter, som har 25 husstander og reiselivsbedrifter - blant annet Senjatrollet, få tilbud om høykapasitets bredbåndsnett.

Ikke god dekning

Området har i dag ikke grunnleggende godt bredbåndstilbud og mobildekningen i området er dårlig. 

Berg kommune skal eie anlegget, mens utbygging, drift og innholdsleveranse skjer av andre.

- Legge til rette

Nettet skal bygges ut fra et tappepunkt på Bredbåndsfylket Troms sin stamnettfiber som går gjennom området.

- Gjennom dette prosjektet vil husstander og næringsliv i området få tilbud om høykapasitets bredbåndstilbud og dermed legge til rette for videre utvikling, sier fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk (Ap).