Heder til åtte av medarbeiderne

Bakehuset Nord-Norge har tildelt åtte av sine ansatte for lang og tro tjeneste i bedriften.

HEDER Fra venstre: Hjalmar Kristiansen, Finnsnes, Nils Roger Eidissen, Finnsnes, Ulf Tore Larsen, Finnsnes, Kjell Vidar Jensen, Tromsø, Nina Henriksen, Tromsø, Bjørn Figenschou, Tromsø, Jarle Holme, Tromsø, Yngvar Holmgren, Alta/Hammerfest og adm. dir. Inge Forsaa. 

nyheter

BOTNHÅGEN: Bakehuset Nord-Norge har røtter på Finnsnes langt tilbake i tid, og er i dag landsdelens største bakerikonsern med hovedkontor i Tromsø.

Torsdag ble hele åtte av bedriftens beste medarbeidere hedret med Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste. Tre av de ansatte har sitt daglige virke ved bedriftens avdeling på Botnhågen ved Finnsnes.

- Medaljen tildeles særlig fortjente medarbeidere med over 30 års ansiennitet i bedriften, opplyser administrerende direktør Inge Forsaa i Bakehuset Nord-Norge.

Medarbeiderne som i denne omgang fikk sine utmerkelser har sitt daglige virke i Tromsø, Finnsnes, Alta og Hammerfest og er:

  • Hjalmar Kristiansen, Finnsnes
  • Nils Roger Eidissen, Finnsnes
  • Ulf Tore Larsen, Finnsnes
  • Kjell Vidar Jensen, Adm. Tromsø
  • Nina Henriksen, Tromsø
  • Bjørn Figenschou, Adm. Tromsø
  • Jarle Holme, Tromsø
  • Yngvar Holmgren, Alta/Hammerfest

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet. Slik presenteres medaljen av Norges Vel.