Fjerner alle Bell-helikoptrene fra Bardufoss

Forsvarssjefen vil styrke Hæren i Troms, men fjerner alle Bell-helikoptrene fra Bardufoss.

fjerne Forsvarssjefen vil flytte 339 skvadronen og Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge.   Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

BARDUFOSS: Det kom fram da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la fram sitt fagmilitære råd (FMR) for knapt to timer siden.

Til Rygge

Bruun-Hanssen vil samle alle Bell 412-helikoptrene under felles ledelse på Rygge, for å styrke spesialstyrkene og politiet, som han sier det.

FMR beskriver en flystasjon med redusert aktivitet, og det betyr at forsvarssjefen ser bort fra stortingsvedtaket i 2012 om å gjøre Bardufoss til nasjonal base for helikopter. Han bruker heller ikke begrepet hovebase i sin utredning.

De åtte NH90-kystvakthelikoptrene blir værende igjen på Bardufoss.

Bell-helikoptrene skal på sikt erstattes med mer tidsriktige helikopter.

Flyttingen av Bell-helikoptrene vil skje allerede fra 2017.

Styrker Hæren

Bruun Hanssen vil styrke Hæren, blant annet i form av nytt og bedre utstyr. Han vil mekanisere bataljonene og fortsette den tekniske oppgraderingen av stridsvognene. Bruun-Hanssen vil også innfase luftvernvåpen i Hæren.

Samtidig skal også Hærens tilstedeværelse i Finnmark økes.

Fortsatt på Skjold

Det har i forbindelse med lekkasjer i forkant av dagens framleggelse av FMR vært beskrevet at 2. bataljon og Ingeniørbataljonen på Skjold skulle flyttes og Skjold leir legges ned. Det skjer ikke. Tvert imot så legger Bruun-Hannsen opp til å styrke 2. bataljon.

Bruun-Hanssen vil også videreføre balansen mellom antall vervede og vernepliktig personell i Hæren.

Les mer om fagmilitært råd i morgendagens papirutgave av Folkebladet.