Får fiber-penger som eneste i Troms

Som eneste kommune i Troms i år får Salangen kommune fem millioner kroner til fiber-utbygging.

FORNØYD: Onsdag fikk rådmann Frode Skuggedal beskjeden at Salangen kommune får fem millioner kroner i tilskudd til fiberutbygging i år. Foto: Morten Dokka  Foto: Morten Dokka

nyheter

SJØVEGAN: Det var gladbudskapet fra rådmann Frode Skuggedal onsdag. Det er andre året Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter og tildeler bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Kun Salangen fikk

I år fikk Nkom inn 172 søknader fra kommuner i 18 fylker. Kun Oslo lot være å søke. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, ble 32 søknader innvilget. Salangen kommune var altså en av dem.

– Som eneste kommune i Troms i år har vi fått fem millioner kroner til fiberutbygging. Det er veldig bra for Salangen kommune, men beklagelig at det ikke er funnet plass til flere søknader fra Troms denne gangen, sier Skuggedal.

– Totalt har utbyggingen i denne omgangen ei kostnadsramme på mellom åtte og ni millioner kroner. Denne utbygginga gjelder Øvre Salangen og Salangsverket. Søknaden er et resultat av et samarbeid mellom kommunen, næringslivsaktører og Bredbåndsfylket Troms. Men jeg er opptatt av at vi strekker oss så langt som mulig med disse midlene. Jeg er også villig til å legge inn noe mer i den kommunale egenandelen. Vi må få maksimalt ut av dette, sier han.

– Vi har allerede lagt fiber til Arena Elvenes. Her gjenstår det en utbygging ut til husstandene, fortsetter Skuggedal.

– Hva med resten av kommunen som sentrum av Sjøvegan?

– I forhold til en utbygging av hele kommunen har kommunen en egenandel på 15 millioner kroner som er vedtatt av kommunestyret. Målet er at alle husstander skal få tilgang på fiber. Vi har fått fem millioner kroner i år. Og vi kommer til å søke om tilskudd også neste år. Vi skal realisere kommunestyrets vedtak, sier Skuggedal.

Stor spredning

Til sammen ble det søkt om 645 millioner kroner i støtte, og de 110 millionene Nkom i år har til rådighet gir om lag 9. 900 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er omkring 11.000 kroner.

I 2014 hadde Nkom 160 millioner kroner til disposisjon og da fikk omkring 10.800 nye husstander bredbånd med et gjennomsnittlig tilskudd på 14. 700 kroner per tilknytning.

Det er stor spredning mellom fylkene når det gjelder antall søknader og beløp. Søknadsbeløpene varierer fra 100. 000 kroner til 25 millioner i de enkelte prosjektene.