Nytt utvalg skal utrede ivaretakelsen av kriminelle med alvorlige psykiske lidelser