Røde Kors: Enorme behov for krisehjelp før jul

foto