Russland hevder å ha avverget droneangrep mot marinebase