McCarthy med innrømmelser før ny avstemning i Kongressen

foto