Svekket McCarthy overtar som leder i Representantenes hus

foto