Aluminiumsleveranse fra Russland til Norge – ikke rammet av sanksjoner

foto