Bruken av politi i foreningsnavn opp til diskusjon

foto