IEA-sjef: Trenger ikke Poirot til å etterforske sabotasje av gassledninger

foto