Stortingsflertallet sier nei til ny høring i trygdeskandalen

foto