Tonga-vulkanens lydbølge gikk jorda rundt tre ganger

foto