Norge og Tyskland skal samarbeide tettere for å utvikle grønn energi

foto