Justisdepartementet ber om å få bruke beslaglagte dokumenter i Trump-etterforskning

foto