Olav Gunnar Ballo vil at politiet skal etterforske Rettsmedisinsk institutt

foto