Medietilsynet støtter forslag om å åpne for politisk reklame på TV

foto