Natasha Pedersen: - Informert om oppsigelsen gjennom mediene