DNB: Kraftig fall i kortbruken i jula – hyttekommunene falt mer enn snittet

foto