Regjeringen styrker beredskapen og kontrollen på den norsk-russiske grensen