Bilfører må i fengsel etter dødsulykke i Hallingdal

foto