Få russerne som vil unngå krigstjeneste, får tysk asyl