Torsdagens snittpris per kWh er 12,8 øre høyere enn onsdag og 35,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele februar endte på 61,2 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen torsdag på 1,35 kroner per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 84,1 øre høyere enn onsdag og 66,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,45 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 50,001 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.