Kjennelse om at uavhengig ekspert skal gå gjennom dokumentene fra Mar-a-Lago, ankes