Staten fikk inn over 13 milliarder i bompenger i 2022

foto