Departementet vil ikke lette krav for å hjelpe streikerammede studenter