Vindkraftproduksjon opp og strømeksport ned i forrige uke