Regjeringen foreslår ny lov for å beskytte forbrukere av digitale tjenester

foto