SAS-streiken: Statsforvalteren i Troms og Finnmark vurderer å søke dispensasjon

foto