Ambulansekaprer får ikke prøve saken for Høyesterett